připoj se!

->art4tolerance<- zveme Vás na:
Rumi Alive festival
dokumenty, videa, materiály z konference k 25. výročí přijetí deklarace OSN z roku 1981

videoarchiv akce
dokumenty ke stažení

Hledej text!

tento .:webzine:. si
klade za cíl:
stimulovat kreativní
myšlení na všech
úrovních společnosti
za cílem podpory
tolerance
mezi lidmi


stránky provozuje tolerance95
občanské sdružení
1995-2006 info@tolerance95.cz


budeme rádi, když
se s námi podělíte o
vaše náměty a zkušenosti,
které mohou být
publikovány na
těchto stránkách k
prospěchu široké
veřejnosti


zobrazení:
známka: 0
rok Tolerance OSN

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 31 nalezených)

|0-15|15-30|30-31|

Informace

1995 - ROK TOLERANCE OSN

1995 - ROK TOLERANCE OSN Z iniciativy UNESCO se Organizace spojených národů rozhodla prohlásit rok 1995 rokem 50. výročí obou organizací a zároveň Mezinárodním rokem tolerance. Mezinárodní rok tolerance poprvé položil důraz na osobní ctnosti, jež jsou stále silněji vnímány jako politický a právní předpoklad pro dosažení mírové koexistence. Ocenění různorodosti, schopnosti žít a nechat žít i ostatní, schopnost držet se vlastního přesvědčení a zároveň přijímat to, že se ostatní drží těch svých, schopnost těšit se ze svých práv svobod bez toho, aniž bychom je upírali ostatním – tolerance byla vždy považována za morální ctnost. Netolerance v multietnických, mnohonáboženských a multikulturních společnostech vede k porušování lidských práv, k násilí či dokonce k ozbrojeným konfliktům. Tyto otázky a témata byla živě diskutována vládami, odborníky v oblasti sociálních věd, právníky, specialisty na lidská práva, umělci a mnoha dalšími. Výsledkem je návrh určitých řešení, které představují široký konsensus dosažený mezi zúčastněnými stranami.
| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Deset nápadů jak oslavit Den tolerance 16. listopadu

Tento návrh si klade za cíl stimulovat kreativní myšlení v obcích a parlamentech, školách a univerzitách, klubech a asociacích, na pracovištích, ve nevládních organizacích a ve sdělovacích prostředcích v členských státech každé oblasti ve vztahu k oslavám každoročního Mezinárodního dne tolerance – 16. listopadu. Z iniciativy UNESCO byl rok 1995 prohlášen Rokem tolerance Spojených národů a během něj byla připravena celosvětová kampaň za toleranci a nenásilí. Mezinárodní den tolerance je výsledkem snažení onoho Roku. Mezinárodní den tolerance může sloužit jako každoroční příležitost pro vzdělávání k toleranci jakož i pro širší společenskou a politickou reflexi a debatu o místních i globálních problémech souvisejících s netolerancí. Je to okamžik, kdy je možno zhodnotit pokrok dosažený za dané uplynulé období roku a navrhovat čerstvé postupy k tomu, aby se dořešily všechny zbývající úkoly. I když je problém netolerance globálního charakteru vzhledem k jeho zvýšenému výskytu v mnoha částech světa, projevy netolerance se však většinou objevují na místní či národní úrovni. Efektivní řešení tak musí spojovat globální normy proti netoleranci s normami místními, národními a v neposlední řadě i s osobními iniciativami. Níže uvedených deset nápadů je východiskem pro úvahy o tom, jak oslavy Mezinárodního dne tolerance mohou stimulovat propagaci tolerance v jednotlivých zemích světa. Tyto návrhy počítají se zapojením studentů a pedagogů ze všech zemí do našeho společného boje proti netoleranci ve světě.
| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Sluneční škola v himalájské vesnici Kargyak

Solární škola v Himalájích















Kargyak je odloučená vesnice v indickém Himaláji v nadmořské výšce 4200 m. Jedno z posledních míst, kde přežívá původní tibetská kultura. Vesnice však nemá školu. Její děti musejí odejít do vzdálených internátů, anebo se nikdy nenaučí číst a psát

Občanské sdružení Surya v Kargyaku staví ekologickou Sluneční školu, přímo vytápěnou sluneční energií. Podpořte kargyacké děti, zaslouží si šanci na vzdělání.

Projekt SURYA představuje realizaci výstavby solární školy, která umožní základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici Kargyak. Ta leží v severní části Indického Himaláje v pohoří Zanskar. Projekt reaguje na nedostatečnou úroveň základního vzdělání, jež je dána izolací a extrémními klimatickými podmínkami regionu.
| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

22.9. dejte auta na špalek bude den bez aut!


Informace

17. ročník Veletrhu neziskových organizací

Děkujeme nadaci Forum 2000 za organizaci letošního Veletrhu neziskových organizací (tzv. NGO Market), umožňuje českým i zahraničním neziskovkám prezentovat svou práci široké veřejnosti.




























| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Evropská integrace – seznamte se s členy evropské rodiny

V tomto novém cyklu bychom Vás chtěli seznámit s autentickými zážitky z cest po zemích, které se rozhodly vstoupit do největšího projektu integrace národních států v novodobých dějinách - Evropské unie. Začínáme symbolicky cestou po Německé spolkové republice, se kterou nás spojují staletí společných dějin plných historických milníků a rozcestí. Jednotliví cestovatelé se s námi podělí o své vlastní postřehy z cest po těchto zemí, přičemž pohled jejich očima považujeme za zajímavý subjektivní názor, který v žádném případě nevyjadřuje oficiální stanoviska a principy o.s. Tolerance 95.

Naši cestu jsme začali symbolicky v historickém městě Norimberku, který je v myslích mnoha lidí nechvalně spojen s černou skvrnou v německých novodobých dějinách, a to se zveřejněním rasových zákonů Třetí říše, které se pak staly základem pro největší genocidu v dějinách lidstva, vyvraždění více než 6 miliónu evropských židů. Z tohoto důvodu světové velmoci, které porazili nacistické Německo, uspořádaly mezinárodní soudní tribunál s válečnými zločinci právě v tomto městě. Město samotné bylo z velké části zničeno spojeneckými vojsky a postupně opraveno a obnoveno. Norimberk proto představuje nejen varování před možným opakováním hrůz druhé světové války, ale také naději na budování nové, sjednocené Evropy bez válek a konfliktů.

V Norimberku najdete krásná historická zákoutí i moderní kancelářské budovy a nákupní střediska. Norimberk je také město spojené se životem a dílem slovutného umělce Albrechta Durera, který zde žil a tvořil. Jeho dům se nachází v nejkrásnější části města s nádhernými budovami v podhradí, kde se hladovým turistům nabízí velká řada nádherných restaurací a hospůdek se středověkou atmosférou. V jiných částech města se však restaurace našeho typu téměř nevyskytují, neboť Němci spíše preferují fast foody, a nebo jí doma. V osm hodin zavírá nejen většina obchodů, ale také téměř všechny stánky s občerstvením, kromě nadnárodních řetězců McDonald’s nebo Burger King. Večer se tak v Norimberku nabízí jen romantickém procházky městem, neboť jinak zde není příliš rušný život.

Obyvatelstvo dnešního Norimberku je velmi pestré, na ulici je běžně slyšet turečtina i perština. Obecně je až zarážející, jak se v důsledku evropské integrace i mezinárodní globalizace začínají jednotlivé členské státy podobat. V Norimberku v podstatě najdete ty samé obchody, ty samé výrobky i to samé jídlo, na jaké jsme zvyklí doma. Prakticky zde nepostřehnete rozdíl v oblékání či životním stylu. Klasický český komplex, který jsme zdědili v důsledku desetiletí komunistické ekonomické zaostalosti, zde již dávno není namístě. V některých ohledech je život v naší zemi mnohem rozvinutější, zejména co se služeb týče.

Největším šokem jsou totiž proslulé německé dálnice. Tradičně je obklopuje řada glorifikujících mýtů, z nichž se nám většina ani v nejmenším nepotvrdila. Zejména ten o neomezené rychlosti, která zde skutečně platí, nicméně většina úseků této rozsáhlé sítě dálnic má značně omezené rychlostní limity, většinou 80 nebo 120 km v hodině, takže celkem vzato se zde cestuje mnohem pomaleji než na naší D1 s povolenou rychlostí „jen“ 130 km/h. Další šok zažijete, pokud jste si již zvykli na rozsáhlou síť čerpacích stanic na našich dálnicích. Na německé dálnici ve směru od Plzně do Norimberku se žádné pumpy nevyskytují (de facto je tam jen jedna, a to po ujetí přes 200 km!). Je to docela nepříjemné, pokud si dostatečně nenatankujete při výjezdu z města, nebo pokud jen chcete civilizovaně na záchod.

Další zastávkou bylo nádherné město Regensburg, česky Řezno. Jedná se o vpravdě turistické město, které by se trochu dalo přirovnat svým charakterem k Českému Krumlovu, i když v Řeznu kraluje spíše gotika. Ta je skutečně vidět všude, i na záchodcích v malebných kavárnách na hlavní třídě, které vedou několik úrovní pod současnou úrovní města a odhalují opravdové architektonické skvosty v podobě středověkých základů a studen.

Opět se potvrdil problém s běžnými restauracemi, takže jsme nakonec s povděkem nalezli útočiště v thajském bystru „na stojáka“. Proslulé nákupní orgie, kterým jsme se dle avíza několika přátel měli nekontrolovatelně oddávat, se bohužel nekonaly. Obchody jsou vesměs ty samé, které najdeme u nás doma, a také výrobky se cenově téměř neliší. V Německu také jakoby chyběla dnes tak často vídaná generace užívajících si třicátníků a zejména třicátnic se solárkovým opálením, oděných do posledních výkřiků módy. Němci o sebe obecně dbají o trochu méně než je člověk zvyklý např. z Anglie nebo Francie (a to nemluvím o Itálii a Španělsku) a zjevně nehodlají na oblečení příliš utrácet.

Po návratu do naší země, která leží vskutku nedaleko (cca 2 hod.), jsme zkonstatovali, že náš výlet v mnoha ohledech stál za to. Zaprvé jsme poznali nová města a lidi, zadruhé jsme si potvrdili, že život v naší zemi není zase tak špatný, jak si mnoho našich věčně pesimistických a nespokojených spoluobčanů představuje, a zatřetí, že se sem rádi znovu vrátíme, i když Německo - co do atmosféry a stylu - asi nikdy nebude moci soupeřit s Francií, Itálií či Velkou Británií.

Jo, a nezapomeňte si v Norimberku koupit proslulé tři klobásky v housce s vynikající hořčicí!!! Auf viedersehn.

| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Rumi Search Workshop


vyzkoušejte "Rumi Search workshop"




http://tolerance95.cz/rumi-alive

UNESCO vyhlásilo rok 2007 je rokem Rumiho Mevlany.
| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Perská mystika v tanci a hudbě - Pozvánka na Rumi Alive festival























8.-11.11. 2007 Praha

Oslava 800. let od narození perského mystika Jalalludina Balkha Rúmího, zvaného také Mevlana.

UNESCO: rok 2007 je rokem Mevlany.

Festival, stejně jako Rúmího dílo, bude mít několik tváří a úrovní a poskytne široké spektrum jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Cílem festivalu je nejen seznámit se hlouběji s myšlenkovým odkazem tohoto génia, ale také ukázat, jak jeho dílo ovlivňuje současné umělce.

Záštitu nad festivalem Rumi Alive převzal Prof.PhDr.ThDr. Tomáš Halík.

PROGRAM:

• evropská premiéra filmu "Rumi returning" /USA/
• panelová diskuse Rumi fórum
• workshopy: Tvořivá kaligrafie a 2x Perský tanec
• Rumi Alive koncert - mystická perská poezie v současné hudbě a tanci.
• Súfijský taneční rituál























| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Svoboda a odpovědnost - konference Forum 2000

Tolerance 95 je nejen oficiálním partnerem „NGO marketu“ - aktivity pořádané v rámci iniciativy „Forum 2000“, ale tento rok získali tři členové našeho sdružení akreditaci k oficiální účasti přímo na této prestižní akci, která se tento rok bude konat ve dnech 7. - 9. října 2007 v Praze. Podívejme se v krátkosti na historii i současnost této světoznámé konference.


Konference Forum 2000


Nápad uspořádat Konferenci Forum 2000 se zrodil v roce 1997, když bývalý český prezident Václav Havel, laureát Nobelovy ceny Elie Wiesel a filantrop Yohei Sasakawa pozvali do Prahy světové osobnosti, aby společně diskutovali o výzvách, kterým lidstvo čelí na prahu nového tisíciletí. Od té doby se Forum 2000 rozvinulo v úspěšnou a obecně známou tradici konferencí, v rámci kterých významní hosté přibližují světovému společenství témata sahající od mezináboženského dialogu k lidským právům a národní bezpečnosti.
Bývalá kanadská premiérká Kim Campbell prohlásila, že: „Nejlepší způsob jak převést filosofii do akce je dát dohromady filosofy a vysoké činitele takovým způsobem, jakým to udělal prezident Havel na Konferenci Forum 2000.“ Postupem času se Forum 2000 také stalo skutečnou pražskou tradicí, která je pozorně sledována médii, politiky, intelektuály, ekonomickou elitou a zainteresovaným publikem.

VÝZNAMNÍ HOSTÉ

Mezi více než 300 osobnostmi, které se zúčastnily konferencí Forum 2000 byli Jeho svatost Dalai Lama, Bill a Hillary Clintonovi, Elie Wiesel, Yohei Sasakawa, Madeleine Albright, Mary Robinson, rabín Michael Melchior, José Ramos Horta, George Soros, Richard von Weizsäcker, Immanuel Wallerstein, Francis Fukuyama, Robert Cooper, Vartan Gregorian, Jeho královská výsost El Hassan Bin Talal, Grigory Yavlinsky, Henry Kissinger, Zygmunt Bauman a Boutros Boutros-Ghali.


CÍLE KONFERENCE
Od počátku se Konference Forum 2000 zaměřovaly na mapování procesu globalizace a všímaly si jak pozitivních tak i negativních důsledků, se kterými se střetává čím dál tím víc propojený svět. Snažily se vést aktuální dialog o důležitých a komplikovaných tématech, která jsou klíčová pro budoucnost naší civilizace. Diskuze na Konferenci zkoumá a analyzuje kořeny terorismu, roli náboženství, antropologické teorie o konfliktu civilizací a obecně všechny problémy, které jsou podstatou těchto pokračujících konfliktů. Delegáti Fora 2000 také diskutují o tom, jak zacházet s rozmanitými světovými kulturami, ideologiemi a náboženstvími, jestli je demokracie odpovědí v celosvětovém měřítku a jaká je role médií v konfliktu vnímaní.
Cílem těchto diskuzí je dosáhnout lepšího pochopení našeho globalizovaného světa a klíčových výzev, kterým lidstvo čelí. Forum 2000 poskytuje světovým politickým, intelektuálním, duchovním a ekonomickým vůdcům prostor k tomu, aby vyjádřili své obavy a zároveň hledali způsoby, jak se jim postavit.
| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Otevřete se třetímu sektoru! Veletrh neziskových organizací

Ve středu 4. dubna 2007 nadace Forum 2000, jež dlouhodobě usiluje o identifikaci klíčových problémů naší civilizace opět pořádá Veletrh neziskových organizací. Tzv. „NGO market“ se bude konat v prostorách Tyršova domu na Újezdě, a to od 9.00 do 18.00. A co nového přinese účastníkům i návštěvníkům v pořadí již osmý ročník akce?

Na veletrhu se letos očekává rekordní počet více než sto padesáti účastníků, a to jak z České republiky tak ze zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Návštěvníkům se představí i zástupci neziskových organizací z Ukrajiny, Běloruska, Moldavska, Německa či ze zemí nám geograficky vzdálenějších jako je např. Taiwan.

Jak napovídá podtitul celé akce, tj. „Aktivní občanství mladých“, stěžejním posláním Veletrhu je samozřejmě přiblížit práci neziskových organizací široké veřejnosti. A to zejména nadchnout její zástupce z řad mladých, aby se aktivně zapojili do činnosti třetího sektoru. Za tímto účelem se bude kromě už tradiční burzy dobrovolníků a bloku powerpointových prezentací konat i seminář „Otevři se třetímu sektoru aneb jak najít tu svou neziskovku a podpořit ji“. Řeč bude především o dobrovolnictví, ale i o jiných možnostech angažování - například o programech Make a Connection nebo Mládež v Akci. Dozvíte se také, jak si sami založit občanské sdružení.

Dalším zajímavým zpestřením bude i debata o roli celebrit v neziskovém sektoru. Aňa Geislerová, Vendula Svobodová, Tereza Kostková a Janis Sidovský budou se zástupci z řad odborníků, neziskových organizací a médií diskutovat jak o svých osobních zkušenostech, tak o kladech a záporech zviditelňování třetího sektoru za pomoci slavných. Jako inspirace poslouží i přednáška britského experta Phila Wooda „Místo, co vypadá jako my - mladí a interkulturní město.“

Vstup na akci je zdarma. Určitě je na co se těšit.


Pro podrobnější informace se obracejte na: www.forum2000.cz ngo-market@sforum.net

Pavla Mandátová


| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Tarantula Passionata - koncert v extatickém rytmu italského jihu ->art4tolerance<-


V rámci ->art4tolerance<- Vás zve La Cucina Italiana a Tolerance 95 na:

:Tarantula

Passionata:



koncert

v extatickém

rytmu

italského

jihu


Koncert italské skupiny AIORESIS (IT), která hraje tradiční jihoitalský hudební styl pizzica doprovázený tancem na hranici tranzu a extáze (ve 20.00)

Přednáška o tradicích italského jihu (17.00),
taneční dílna, kde se naučíte tanec pizzica (19.00)
ochutnávka tradičních pokrmů salentinské kuchyně
připravená italským kuchařem

DIVADLO
ARCHA
3. DUBNA 2007, 20.00

www.divadloarcha.cz Pokladna Divadla Archa, Na Poříčí 26, Praha 1, tel.: 221 716 333, e-mail: pokladna@divadloarcha.cz Otevřena: po–pá: 10.00–18.00 a 2 hodiny před začátkem představení.
| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Video Archiv 1981 deklarace,


Video Archiv 1981 deklarace

videa - úvodní slovo, úvod do workshopů, semináře, odpolední program-plenární zasedání, večerní program - přivítání hostů, audiovisuální prezentace, oznámení Pražské deklarace, závěrečné slovo zvláštní představitelky OSN paní Jahangir, interviews

www.tolerance95.cz/1981declaration/broadcast.php
| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

dokumenty Deklarace 1981


dokumenty

documents, photos, speeches - 1981 Declaration

Text Pražské deklarace, texty projevů a fotografie z akcí spojených s 25. výročím vyhlášení Deklarace OSN z roku 1981 jsou ke stažení na:

www.tolerance95.cz/1981deklarace/download.php
| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

akce spojené s 25. výročím vyhlášení Deklarace OSN z roku 1981

LIVE BROADCAST

1981 Declaration

Vážení přátelé,

vzhledem k obrovskéhu zájmu o akce spojené s 25. výročím vyhlášení Deklarace OSN z roku 1981 o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře pro Vás připravila TV TOLERANCE přímý přenos vybraných částí programu po internetu.

Přímý přenos bude vysílán 25. listopadu od 9.30 hodin.

Naladit si nás můžete na:

www.tolerance95.cz/1981deklarace kde již běží upoutávka na přenos, kde si můžete vyzkoušet vaše spojení a dozvědět se více o programu.

Streaming zajišťuje AVC Silicon Hill ve spolupráci se společností CESNET (streaming servery).

sledujte živé vysílání 25.listopadu od 9.30hod
| Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Lidská práva (námět jak oslavit den tolerance)

Jak jsou garantována lidská práva osob náležících k různým národnostím, etnickým, náboženským, jazykovým a jiným menšinám ve vaší společnosti, kraji či zemi? Co například původní obyvatelé, imigranti, žadatelé o azyl, uprchlíci či hendikepovaní lidé? Jsou jejich práva propagována a chráněna? Myslíte si, že jsou státní úředníci dostatečně proškoleni v oblasti lidských práv? Co můžete vy udělat ke zlepšení postojů či chování většinové společnosti k menšinám?

|0-15|15-30|30-31|

tento web jede na phpRS