připoj se!

->art4tolerance<- zveme Vás na:
Rumi Alive festival
dokumenty, videa, materiály z konference k 25. výročí přijetí deklarace OSN z roku 1981

videoarchiv akce
dokumenty ke stažení

Hledej text!

tento .:webzine:. si
klade za cíl:
stimulovat kreativní
myšlení na všech
úrovních společnosti
za cílem podpory
tolerance
mezi lidmi


stránky provozuje tolerance95
občanské sdružení
1995-2006 info@tolerance95.cz


budeme rádi, když
se s námi podělíte o
vaše náměty a zkušenosti,
které mohou být
publikovány na
těchto stránkách k
prospěchu široké
veřejnosti


zobrazení:
známka: 0
rok Tolerance OSN

Weblinks sekce

Nadace Forum 2000 -
Pohořelec 6,
11800 Praha 1
tel.: +420-224 310 991
e-mail: secretariat@forum2000.czInformační centrum OSN v Praze -
V Praze působí od roku 1947. Je součástí celosvětové sítě informačních center ve více než 70 zemích všech kontinentů. Základním posláním centra je poskytování informací o činnosti celého systému OSN. Informační centrum OSN zároveň plní úlohu oficiálního zastoupení Spojených národů v České republice. UNITED NATIONS HOUSE, nám.Kinských 6,150 00 Praha 5 unicprg@osn.cz

Amnesty International -
Amnesty International (AI) is a worldwide movement of people who campaign for internationally recognized human rights.

OHCHR -
The Office of the
High Commissioner for
Human Rights (OHCHR),
a department of the
United Nations Secretariat

OSCE -
The Organization for Security and Co-operation in Europe. The OSCE is the world's largest regional security organization whose 56 participating States span the geographical area from Vancouver to Vladivostok.

human rights watch -
Human Rights Watch is dedicated to
protecting the human rights of
people around the world

Sdružení Amnesty International - Amnesty International usiluje v duchu Všeobecné deklarace lidských práv OSN o odstranění nejhrubších forem porušování lidských práv jak obecně, tak konkrétně.

UNESCO -
Organizace OSN pro výchovu,
vědu a kulturu (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)

Liga etnických menšin České republiky - Liga etnických menšin České republiky je nevládní neziskovou organizací, která si klade za cíl zlepšit postavení etnických menšin žijících v České republice a jejich rovnocennou integrací do společnosti dosáhnout tolerance ve vzájemném soužití a přispět k zakotvení principů multikulturality do života občanské společnosti.

GLOBEA - Mezinárodní iniciativa pro toleranci a lidská práva - Podpora tolerance a porozumění mezi lidmi z různých skupin. Podpora participace lidí na řízení věcí veřejných.

Centrum pro otázky migrace (Centre for Migration Issues) - Centrum pro otázky migrace se ve své činnosti věnuje individuálnímu poradenství cizincům směřujícímu k jejich integraci do české společnosti. V rámci své činnosti nabízí právní, sociální a psychologickou asistenci. Věnuje se také dalším aktivitám, které podporují začlenění cizinců do společnosti jako jsou multietnická skupinová setkání, výtvarné skupiny, besedy, realizace koncertů a jiných akcí pro veřejnost.

Český helsinský výbor (Czech Helsinki Committee) -
Monitoring lidských práv, pracovně právní a sociální poradenství, integrace cizinců, práva seniorů, výchova k lidským právům, dokumentační a informační činnost.

tento web jede na phpRS