připoj se!

->art4tolerance<- zveme Vás na:
Rumi Alive festival
dokumenty, videa, materiály z konference k 25. výročí přijetí deklarace OSN z roku 1981

videoarchiv akce
dokumenty ke stažení

Hledej text!

tento .:webzine:. si
klade za cíl:
stimulovat kreativní
myšlení na všech
úrovních společnosti
za cílem podpory
tolerance
mezi lidmi


stránky provozuje tolerance95
občanské sdružení
1995-2006 info@tolerance95.cz


budeme rádi, když
se s námi podělíte o
vaše náměty a zkušenosti,
které mohou být
publikovány na
těchto stránkách k
prospěchu široké
veřejnosti


zobrazení:
známka: 0
rok Tolerance OSN

SPORT 4 Tolerance

Není žádných pochyb o tom, že sport vždy hrál důležitou roli při šíření míru a tolerance mezi národy. Jde o přirozenou formu setkávání ale i mírumilovného měření sportovních sil mezi lidmi bez ohledu na původ či vyznání dle předem dohodnutých pravidel. Tato pravidla učí sebeovládání a disciplině, což dosvědčuje úlohu sportu i při integraci sociálně slabších menšin do většinové společnosti a při práci s mládeží potenciálně vystavené negativním vlivům soudobé společnosti (gangy, kriminální činnost, drogy apod.).

Platforma Sport 4 Tolerance je iniciativou občanského sdružení Tolerance 95, která si klade za cíl šíření myšlenky tolerance a porozumění pomocí sportu a sportovních her.

V současné době se zaměřujeme na tyto sportovní aktivity:

Basketbal – se vzrůstající popularitou severoamerické kultury zejména mezi problematickou mládeží basketbal představuje alternativní formu trávení volného času, která je mezi určitými skupinami obyvatelstva v poslední době populárnější než tradiční fotbal či hokej (zejména pro mladou romskou populaci jsou tyto sporty vnímány jako tradičními sporty pro většinovou populaci a sami se po vzoru Afroameričanů zajímají spíše o alternativní kulturu – např. hiphop a s ním spojené sporty).

Na pražských Vinohradech tedy vznikl amatérský basketbalový tým – Sport 4 Tolerance – který si klade za cíl propagovat myšlenku tolerance prostřednictvím tohoto sportu.

Netradiční sporty – Sport 4 Tolerance se snaží zájemcům presentovat i netradiční sporty, neboť věříme, že tato iniciativa přispívá k vzájemnému poznávání jednotlivých světových kultur. Trávení volného času sportem patří mezi jedno z hlavních vyjádření „duše“ národa a tak jeho poznávání vede k proniknutí přímo pod povrch dané kultury a odstraňuje různé předsudky a předpojatosti, jako např. populární rčení, že „Američané neumí hrát fotbal jinak než rukama.“

Bojová umění – násilí představuje hrozivý element současné společnosti. Kult násilí je přiživován současnou filmovou i televizní tvorbou a téměř každý den jsme svědky jeho negativních dopadů na společnost. Sport 4 tolerance věří, že cestou z tohoto začarovaného kruhu není kázání nenásilí, neboť i když se jedná o ideální stav, většina problematické mládeže ho a priori odmítne, už jen kvůli zkušenosti „na vlastní kůži“ z prostředí, v němž vyrůstají a v němž se pohybují. Věříme tedy, že úspěšnějším řešením je cílené a kontrolované usměrnění agresivního nebo často jen hyperaktivního chování do formy bojových umění, která mají svůj řád, pravidla, ale i hlubokou filosofii, které učí úctě k soupeři a nepoužívání násilí, pokud to není nezbytně nutné (záchrana holého života). Bojová umění – ať měkká (Tai Čchi) nebo „tvrdá“ (např. thajský box, judo nebo ju jitsu) dokáží jedinci poskytnout kontrolovaným způsobem potřebnou fyzickou aktivitu, která se řídí přísnými bezpečnostními pravidly, ale i duchovní potravu, kterou by daný člověk možná nebyl schopen „vstřebat“ pomocí náboženského kázání. Tato filosofie je zároveň hluboká i jasná a přímá a v praxi se osvědčuje, že pomocí této iniciativy je možné „převychovat“ pouliční rváče ve slušné, uctivé a dobro ctící a ochraňující členy společnosti

tento web jede na phpRS