připoj se!

->art4tolerance<- zveme Vás na:
Rumi Alive festival
dokumenty, videa, materiály z konference k 25. výročí přijetí deklarace OSN z roku 1981

videoarchiv akce
dokumenty ke stažení

Hledej text!

tento .:webzine:. si
klade za cíl:
stimulovat kreativní
myšlení na všech
úrovních společnosti
za cílem podpory
tolerance
mezi lidmi


stránky provozuje tolerance95
občanské sdružení
1995-2006 info@tolerance95.cz


budeme rádi, když
se s námi podělíte o
vaše náměty a zkušenosti,
které mohou být
publikovány na
těchto stránkách k
prospěchu široké
veřejnosti


zobrazení:
známka: 0
rok Tolerance OSN

Co je Art 4 Tolerance

Art 4 Tolerance je aktivita občanského sdružení Tolerance 95 propagující umění jako nástroj přirozené komunikace mezi jednotlivými kulturami, národy a společenstvími, který přispívá k odstranění předsudků a stereotypů představujících podhoubí pro negativní společenské jevy jako xenofobie, rasismu a jiné formy netolerance.

Art 4 Tolerance hodlá šířením humanisticky a duchovně inspirovaných a inspirujících forem umění přispívat k budování občanské společnosti, rozvíjet povědomí rozmanitosti našeho světa a napomáhat vzájemnému pochopení jednotlivých civilizačních okruhů, kultur a myšlenkových hnutí.

Art 4 Tolerance se snaží naší veřejnosti přiblížit písemnou i živou formou nejrůznější hudební, výtvarné, literární, architektonické i cestovatelské zážitky, podporovat humanisticky a duchovně orientované umělecké projekty, skupiny i jednotlivé umělce, bez rozdílu jejich původu či přesvědčení. Našim hlavním krédem je tolerance, porozumění, vzájemná úcta a upřímná vášeň obohacovat naše životy novými poznatky a zážitky.

Art 4 Tolerance chce podávat informace o kulturním dění v naší republice i v zahraničí, presentovat nejrůznější události ze světa multikulturního a duchovního umění, představovat projekty a profily nejrůznějších profesionálních umělců i amatérských nadšenců. Součástí naší činnosti je i pořádání hudebních festivalů, koncertů, přednášek a výstav doplněné o publikační činnost.

Platforma Art 4 Tolerance je nekonfesní aktivitou občanského sdružení Tolerance 95 sdružující lidi bez ohledu na jejich kulturní, etnický, národní, sociální či rasový původ, která z celého srdce touží po zboření všech předsudků rozdělujících současnou Planetu Zemi a se vší upřímností usiluje o vzájemné pochopení, toleranci a mírové soužití mezi všemi jejími obyvateli v duchu těch nejlepších humanitních tradic lidstva.

 


Manifest platformy Art 4 Tolerance


Umění provází člověka od nepaměti. Je nerozlučným druhem člověka, který podoben zrcadlu zračí jeho historický osud, jeho radosti a starosti, jeho nezkrotnou imaginaci a kreativitu; představuje pojítko mezi generacemi lidi, které mohou dělit jak nedávná desetiletí, tak i dlouhá tisíciletí. Umění je nástroj, kterým člověk zažívá transcendentální opojení z aktu stvoření, i když se jedná o pouhé zpracování toho, co jeho mysl zaznamenala a představivost přetvořila z vnímané okolní reality.

Umění přes své materiální vyjádření – ať v podobě soch, kmitání částic vzduchu vyluzujících libou melodii, tajemných písmen plnících novodobé svitky papyru nebo činnosti mluvidel skládajících za sebou slova, která dokážou okouzlit srdce a uchvátit mysl – představuje produkt lidského ducha, nejvnitřnější identity našeho bytí.


Umění nás učí poznávat jeden druhého; a poznání je předpoklad pro toleranci jiného, neznámého a zdánlivě cizího. Umění vypovídá o myšlení, cítění a prožívání jiných lidí, ať našich spoluobčanů nebo příslušníků jiných civilizačních okruhů. Bez znalosti jazyka či historie daného národa či etnika nás umění dokáže okamžitě a bezprostředně oslovit a vniknout do podstaty naší vzájemné duchovní jednoty. Od porozumění je už jen krůček k vzájemné úctě, což je nezbytný předpoklad pro život v toleranci. Tolerance není jen nezúčastněné „tolerování“ jiného; je to aktivní snaha porozumět, respektovat a také přijímat jiné názory, pohledy a postoje.

Umění dokáže svou duchovní podstatou překonávat bariéry, které si lidstvo během svých pohnutých a často krvavých dějin dokázalo mezi sebe postavit. Umění dokáže nemožné – sbližuje lidi z nejrůznějších kontinentů a kultur, představuje nadnárodní a univerzální nástroj komunikace, bez znalosti jazyka dokáže k lidem bezprostředně promlouvat a hluboce a opravdově si uvědomit jednotu lidství, to vzájemné pouto, které nás všechny na této planetě svazuje, bez ohledu na barvu pleti či náboženskou příslušnost.

 

tento web jede na phpRS