připoj se!

->art4tolerance<- zveme Vás na:
Rumi Alive festival
dokumenty, videa, materiály z konference k 25. výročí přijetí deklarace OSN z roku 1981

videoarchiv akce
dokumenty ke stažení

Hledej text!

tento .:webzine:. si
klade za cíl:
stimulovat kreativní
myšlení na všech
úrovních společnosti
za cílem podpory
tolerance
mezi lidmi


stránky provozuje tolerance95
občanské sdružení
1995-2006 info@tolerance95.cz


budeme rádi, když
se s námi podělíte o
vaše náměty a zkušenosti,
které mohou být
publikovány na
těchto stránkách k
prospěchu široké
veřejnosti


zobrazení:
známka: 0
rok Tolerance OSN

Universita volného časuUniversita volného času je vzdělávací aktivitou občanského sdružení Tolerance 95 sdružující odborníky z nejrůznějších oborů, kteří věnují svůj volný čas přednáškám určeným zájemcům, kteří rovněž ve svém volném čase hodlají rozšířit svoje vědomosti v rozmanitých oblastech souvisejících s myšlenkou propagace tolerance a vzájemné snášenlivosti mezi rasami, náboženstvími a kulturami ve společnosti.

Universita volného času sídlí v Brně, v druhém největším městě České republiky, které představuje výhodnou geografickou pozici pro zájemce z Čech, Moravy i Slovenska. I když neoplývá kosmopolitní atmosférou a mezinárodním ruchem jako Praha, má nesporného genia loci a v poslední době vykazuje viditelné známky duchovného a intelektuálního kvasu. Universita volného času tak hodlá přispět svojí troškou k rozvoji tohoto doposud neprávem přehlíženého města a dokázat, že v Brně „není nuda.“

KEMPY

Universita volného času pořádá pravidelné sezónní kempy na různých místech ČR, které propojují zajímavé přednášky se sportem, relaxací a různorodými volně časovými aktivitami. Témata přednášek jsou skutečně různorodá, jako např. cestovatelské postřehy z různých zemí světa, akademické přednášky na téma historie a současnosti rasismu, xenofobie a antisemitismu či praktické workshopy s odborníky z různých zemí na téma rozvoje občanské společnosti. Pokud máte zájem o zaslání programu příštího kempu, kontaktujte nás prosím na univerzita@tolerance95.cz


ZIMNÍ KEMP 2006
občanského sdružení TOLERANCE 95 v rámci programu Universita volného času

Ve dnech 26.1. – 29. 1. 2006 se do známého zimního střediska na česko-slovenském pomezí na Valašsku sjelo 30 zájemců o program skýtající kombinaci poučení, diskuse a sportů, který však měl jeden jediný cíl – poznávat různé kouty naší planety, její různé kultury a způsoby života a trávení volného času, aby tak účastníci nejen obohatili své znalosti, ale zároveň svojí iniciativou přispěli k hlubšímu porozumění jednoty obyvatel světa.

 

Přednášky zahrnovaly zajímavá témata, jako: Ukrajina – historie a současnost (vynikající
slide show našich ukrajinských přátel spolu s ochutnávkou ukrajinských jídel a nápojů), Průřez občanskými sdruženími a nevládními organizacemi v Itálii (praktický workshop, který mnohé překvapil mimo jiné soudobou realitou jižní Itálie, která si ničím nezadá s některými dobrodružnými filmy), zeměpisná přednáška o putování Norskými fjordy, Historie rasismu a Úloha sportu při propagaci tolerance a porozumění mezi národy a národnostmi.
Sportovní aktivity byly stejně různorodé jako přednášky a workshopy a rozhodně se nenechaly svazovat zimní atmosférou zasněžených střech a vysokých závějí. Takže kromě lyžování mohli zájemci absolvovat nejen úvodní instruktáž pravidel amerického fotbalu, ale dokonce si ho zkusit zahrát na k tomuto účelu upraveném parkovišti. Vyvrcholením sportovních aktivit byl turnaj ve stolním tenise o putovní cenu sošku Nefritového draka, speciálně dovezeného z newyorského China Townu, které může posloužit jako praktická a živoucí ukázka mírumilovného a navzájem se obohacujícího soužití různých ras a kultur v jedné metropoli.

Večery byly rovněž zajímavé, neboť účastníci kempu měli např. možnost shlédnout ukázky soudobé thajské kinematografie, zejména pak nejnovější filmy soudobé thajské hvězdy Muay Thai, Toniho Jaa.

LETNÍ KEMP 2006
občanského sdružení TOLERANCE 95 v rámci programu Universita volného času

Letní měsíce jsou jako stvořené k setkávání v přírodě a tak o.s. Tolerance 95 zvolilo ve dnech 5.7 – 8.7. 2006 jako místo pro Letní kemp 2006 zajímavou chatu Kohútku, která leží přímo na hranici mezi Českem a Slovenskem, a to doslova. Při překročení příjezdové cesty se člověk rázem z Česka dostal na Slovensko a mohl tak skákat přes hraniční kámen tak, jako proslulý krejčík z pohádky o pyšné princezně. Toho však nebylo třeba, neboť aktivita Tolerance 95 je pravým opakem zákazů a nařízení Půlnočního království, a tak přebíhaní mezi oběma státy bylo jen za účelem sportovních aktivit (zakopnutý míč, lepší hřiště na slovenské straně apod.).

Program přednášek byl jako obvykle velmi pestrý, ale nutno říci že venkovní bazén a přírodní pingpongový stůl byly skutečně velkou konkurencí. Přesto se třicítka účastníků poctivě účastnila přednášek a workshopů, které opět sestávaly z přednášek na cestovatelská témata, ale byly i obohaceny o příspěvky odborníků z nejrůznějších oborů psychologie a vzdělávání, takže se účastníkům dostalo přednášek, ale i praktických workshopů na téma Zvládání agrese, Muzikoterapie – rozvoj osobnosti pomocí hudby, Praktický kurs komunikace apod. Sportovní aktivity se nyní přizpůsobily i milovníkům adrenalinových sportů, takže většina účastníků se nejen zúčastnila paraglajdingového letu z Česka na Slovensko (doslova a do písmene), ale také získala čestný diplom přeživších. Pro méně dobrodružné povahy se na Kohátce nabízel kurs Thai Čhi, uvedený nesmírně zajímavou přednáškou o původu a historii „měkkého“ čínského bojového umění v návaznosti na čínskou filozofii a náboženství. Pingpongový stůl byl samozřejmě nemilosrdně obléhán od okamžiku příjezdu a o osvěžujícím polokrytém bazénu tu již byla zmínka.

Pro děti byl připraven zajímavý program, který vyvrcholil hledáním čokoládového pokladu pomoci GPS. Průvodci ani děti se neztratili a tak se s posledními večerními červánky zpátky na chatu dovlekli spokojení a s čokoládou kolem usmívajících se úst.

Večery u ohně s písněmi (a někdy i tanci) netřeba barvitě líčit, neboť tradičně představují jeden z nejpopulárnějších způsobů trávení večerního času. Ještě snad jedna poznámka závěrem – v historii naší činnosti jsme se nikdy nesetkali s tak profesionálním a zároveň příjemným přístupem majitelů i personálu turistického a ubytovacího zařízení a proto i jim patří dík za příjemné prožití červnových měsíců na chatě mezi dvěma bratrskými státy.


tento web jede na phpRS