25th Anniversary Commemoration - Participants

participants

participants include


Governments represented:

1. Albania
2. Algeria
3. Austria
4. Belarus
5. Bosnia and Herzegovina
6. Bulgaria
7. Canada
8. Costa Rica
9. Croatia
10. Czech Republic
11. Denmark
12. Dominican Republic
13. Egypt
14. Finland
15. France
16. Georgia
17. Germany
18. Greece
19. Guatemala
20. Hungary
21. China
22. India
23. Iran (Islamic Republic of)
24. Iraq
25. Ireland
26. Kazakhstan
27. Kuwait
28. Lebanon
29. Libyan Arab Jamahiriya
30. Malaysia
31. Mexico
32. Morocco
33. Nepal
34. Netherlands
35. Pakistan
36. Portugal
37. Romania
38. Russian Federation
39. Saudi Arabia (Kingdom of)
40. Serbia
41. Slovenia
42. South Africa
43. Spain
44. Sweden
45. Switzerland
46. Syrian Arab Republic
47. Tunisia
48. Turkey
49. Ukraine
50. United Kingdom of Great Britainand Northern Ireland
51. United States of America
52. Yemen

ADRA
Amnesty International
Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse
Asociace pro mezinárodní otázky

Baha'i International Community
Barnabas Fund
Bristol University School of Law

Cambridge University
Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities, Norway
Centre for Study of Faith in Society, Cambridge University
Centrum pro integraci cizinců
Centrum pro otázky migrace
Česká hinduistická náboženská společnost
Českobratrská církev evangelická
Český Helsinský výbor
Cyrilmetodejská teologická fakulta v Olomouci
Církev československá husitská
Cooperation Council of Religious and Life Stance Communities in Norway
Church of Scientology International
Christian Solidarity International
Czech Constitutional Court
Czech Government Human Rights Council
Czech Christian Academy
Czech Moravian Confederation of Trade Unions, CMKOS

Department of Christian Education, CM Theological Faculty of University Palacky, Olomouc
Diakonhjemmet University College, Oslo

European Baptist Centre
Evangelical Alliance
Equesterian Order of St. Wenceslas EOSW
European Unitarian Universalists
European Union

Foreign Office Panel on Freedom of Religion, London
Franciscans International

Globea Initiative for Tolerance and Human Rights, Fakulty of Social Sciences, Charles Univesity, Prague

Human Rights Democracy and Governance Group, Foreign and Commonwealth Office
Humanitas Profes, o. p. s.
Human Rights Office, missio - Internationales Missionwerk e. V. Pontifical
Human Rights Without Frontiers International

IARF, Dutch chapter
IARF Remonstrants NPB
Institute of Ismaili Studies
International Association for Religious Freedom
Interdominational Maranatha Community.
Irish Centre for Human Rights
Islámská nadace

Jihočeská Universita

Malaysian Bar Council
Masaryk University, Faculty of Arts, Brno
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - odbor lidských práv
Mission Society

Nadace ADRA
National Spiritual Assembly of the Bahá'ís of the Czech Republic
Netherlands Ministry of Foreign Affairs
Norwegian Mission to the East, NME

Obce křesťanů v České republice
OPS Dlaň životů
Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Organizace na podporu integrace menšin, OPIM

Poradna pro uprchlíky a Centrum pro otázky migrace
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Presbyterian Church, Ireland

Rada vlády ČR pro lidská práva
Rada vlády ČR pro mezinárodní vztahy
Rada vlády ČR pro neziskové organizace
Roehampton University

Slezská Univerzita v Opavě
SOZE - sdužení občanů zabývajících se emigranty
Starokatolická církev v ČR

The Tandem Project
Tolerance 95

United Nations
United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)
Universita Pardubice, Katedra religionistiky a filosofie
University of Bristol, England
University of Leeds, England
University of London, England
University of Brunel, England
University of South Bohemia, Department of Systematic and Ecumenical Theology
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Ústředí muslimských obcí v ČR

Women's UN Report Network (WUNRN)
World Conference of Religions for Peace