Náboženská tolerance (námět jak oslavit den tolerance)

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 09. 2005

Zorganizujte diskusi za účasti různých náboženských i nekonfesijních skupin ve vašem okolí o způsobu propagování tolerance v těchto společenstvích. Jak je tolerance pojímána a propagována v různých světových náboženstvích? Každé z nich je svým způsobem založeno na lásce a spravedlnosti a nemůže být používáno k ospravedlnění válek či násilí. Dialog a diskuse mezi zástupci náboženských skupin je tradicí, která sahá hluboko do minulosti a je dodnes velmi cennou formou komunikace myšlenek tolerance.