Rozmanitost lidské společnosti i přírody (námět jak oslavit den tolerance)

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 09. 2005

Každé společenství se zakládá na vzájemné provázanosti. Stejně jako rostliny či zvířata bychom nebyli schopni přežít, pokud bychom byli všichni stejní. Jaké další příklady bychom dokázali uvést z běžného života ve našem městě? Jakou konkrétní roli může hrát kultura mírového soužití a tolerance v oblasti ochrany životního prostředí? Iniciujte projekt na vaší škole či v jiné části společnosti.