Boj s netolerancí vyžaduje přístup k informacím

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 07. 2005

Netolerance je nejnebezpečnější, když je jí využíváno k naplnění politických či územních ambicí ze strany jednotlivců či skupin jednotlivců. Rozsévači nenávisti velmi často začínají tím, že zkoušejí práh tolerance veřejnosti. Dokáží vyprodukovat lživé argumenty, nepravdivé statistiky a manipulovat veřejný názor pomocí desinformací a předsudků. Nejefektivnější způsob omezení těchto negativních vlivů spočívá v propagování svobody tisku a pluralitě médií, aby tak veřejnost mohla rozlišovat mezi fakty a osobními názory.