Boj s netolerancí vyžaduje vzdělání

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 07. 2005

Zákony jsou potřebným, nikoli však dostačujícím nástrojem boje proti netoleranci vyvěrající z osobních postojů. Netolerance je velmi často zakořeněna v neznalosti a strachu: strachu z neznámého či jiného – z jiných kultur, národů, náboženství. Netolerance je rovněž úzce svázána s přehnaným sebehodnocením a pýchou, ať osobní, národní či náboženskou. Tyto poznatky získáváme a učíme se jim již v raném stádiu našeho vývoje. Proto musí být kladen větší důraz na lepší a kvalitnější vzdělávání. Musíme vynaložit větší úsilí při vzdělávání dětí v oblasti tolerance, lidských práv či jiných způsobech života. Děti musí být doma i ve škole povzbuzovány k tomu, aby přistupovaly ke všemu novému s otevřenou myslí a s upřímnou zvídavostí.

Vzdělávání je celoživotním procesem a nezačíná ani nekončí školou. Snaha budovat základy tolerance prostřednictvím vzdělání nemůže být úspěšná, dokud nezasáhne všechny věkové skupiny a nebude se uskutečňovat všude: doma, ve školách, na pracovištích, v právní praxi a vzdělávání a v neposlední řadě v oblasti zábavy a informačních kanálů.