Centrum pro demokracii a kulturu v Terezíně

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 05. 2005


Komisařka EU, paní Margot Walstromová

8. května 2005 na navštívila u příležitosti oslav 60. výročí osvobození represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích komisařka Evropské unie, paní Margot Waldströmová, město Terezín. Jednalo se o její druhou návštěvu do města s velmi pohnutou a tragickou historií, jejímž smyslem bylo však kromě připomenutí si hrůz 2. světové války v podobě shromažďovacího a deportačního tábora také jednání s představiteli města o budoucnosti tohoto města založeného Marií Terezií před 220 lety. Komisařka EU pro styk s Evropskými institucemi a zároveň místopředsedkyně Evropské Komise přichází s představou vybudování Centra pro demokracii a kulturu v Terezíně, které by zapadalo de jejího celkového konceptu „míst setkávání“ pro občany z celé Evropské unie, kde by mohli svobodně a nezávazně diskutovat o společné budoucnosti, vytvářet nejrůznější kulturní a umělecké projekty, které by přispívaly k propagaci vzájemné spolupráce mezi národy a umožňovaly bližší kontakt mezi lidmi z různých zemí, což představuje první krok k opravdové a hluboké toleranci.


Malá pevnost Terezín

Symbolickou tečkou za její celodenní návštěvou Terezína byl koncert 7 mladých hudebníků ze sedmi různých zemí – Velké Británie, Francie, Německa, Ukrajiny, České republiky, Maďarska a Rakouska, kteří zastupovali země, z nichž byli posílání do koncentračního tábora Terezín tisíce jejich bývalých spoluobčanů, z nichž většina nalezla smrt buď již v terezínském ghettu, nebo později ve vyhlazovacích táborech, jako např. Osvětim. Byl to nádherný a symbolický závěr duchovního významu – připomínka hrůz minulosti, ale zároveň optimistický příslib lepší a pozitivnější budoucnosti pro všechny národy Evropy vyjádřený v mistrně ztvárněných dílech J. Brahmse, D. Šostakoviče a I. Stravinského. Neo