Boj proti netoleranci vyžaduje právní systém

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 02. 2005

Je zodpovědností každé vlády prosazovat legislativu v oblasti lidských práv, která brání zločinům z nenávisti a diskriminaci menšin a penalizuje takové činy, ať jsou páchány státem, úřady, soukromými organizacemi nebo jednotlivci. Stát musí rovněž zajistit rovnoprávný přístup k soudům, komisaři pro lidská práva či k ombudsmanovi, aby tak lidé nebrali spravedlnost do svých rukou a případně se neuchylovali k násilí při řešení svých sporů.